Profesional commercial cleaning services

736 489 510
info@actiontime.cz
 

DDD - dezinfekce, dezinsekce,deratizace

DEZINFEKCE je činnost směřující k likvidaci choroboplodných mikroorganismů včetně plísní. Dezinfekce je využívána nejčastěji v potravinářských provozech, zdravotnických zařízeních , a v prostorách společného stravování a sociálních zařízeních.

DEZINSEKCE je souborem opatření vedoucích k hubení škodlivého hmyzu. / mravanec, šváb, rus, štěnice, blecha, klíště, vosa, sršeň, čmelík, dřevokazný hmyz apod. / Dezinsekce je využívána nejčastěji v potravinářských provozech, zemědělských skladech bytových domech v pohostinství a ubytování.

DERATIZACE je ve většině svých metodických postupů pouze výzva hlodavcům k zahájení vlastního samozničujícího chování.

Deratizace je prováděna dle novelizace metodiky, vyhlášené hlavním hygienikem v roce 2002, které si vyžádalo především uplatňování systémů HACCP v potravinářství a potřeby kontroly účinnosti deratizace i v ostatních resortech.

Jednorázová ohnisková deratizace: je vhodná v lokalitách s pozorovatelným stupněm napadení a reálným předpokladem totální likvidace hlodavců. To však předpokládá, že zde není výrazný migrační tlak hlodavců z okolí, zdroj potravy ani atraktivní stanoviště.

Průběžná / bariérová /deratizace je dlouhodobá ochrana objektů proti napadení a přemnožení hlodavců. Je trvale využívána ve většině komerčních budov, skladech provozech a bytových domech mívá ale také preventivní charakter i na lokalitách bez pozorovatelného výskytu hlodavců.

Ceny služeb DDD nelze předem určit bez předchozí prohlídky prostoru. Zásah je vždy plánován tak, aby nejlépe vyhovoval potřebám a finančním možnostem zákazníka. Prohlídka před asanací je vždy prováděna zdarma.

 
 

©2015 ACTiON TIME - Profesional commercial cleaning services