Profesional commercial cleaning services

736 489 510
info@actiontime.cz
 

Profil společnosti

Action Time, s.r.o. je ryze českou společností. Zaměřuje se více na perfektní plnění potřeb zákazníků, okamžitou flexibilitu i nad rámec smluvního ujednání, eliminaci rizik vyplývajících z působení pracovníků v objektu zákazníka a preciznost práce v detailu. Tyto základní pravidla přenáší do všech nabízených služeb. Provoz a dostupnost je nonstop 24 hodin denně.

Jsme úklidový servis, který se zaměřuje na náročné zahraniční zákazníky u kterých je jediným měřítkem kvalitní služba za férovou cenu, okamžitá reakce v případě změny plánu a rychlé řešení při vzniku jakékoliv nestandardní situace. Převážně zajišťujeme úklid administrativních objektů a logistických center. Zároveň spolupracujeme s několika významnými stavebními firmami, pro které pravidelně zajišťujeme postavební úklid.

Poskytované služby:

  • Úklidový servis
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Služby DDD - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace
  • Obchod s hygienickým materiálem, drogerií a sanitárním vybavením budov

Výběr pracovníků:

Vzhledem k riziku plynoucímu z činnosti pracovníků v objektu zákazníka prověřujeme nové zaměstnance systémem náboru k bezpečnostním službám.

Ověření bezúhonnosti výpisem z RT, ověření spolehlivosti u předchozích zaměstnavatelů, cílený sběr informací o rizikových poměrech a skutečnostech uchazeče, prověření psychické způsobilosti.

Kontrola:

Dvoustupňová kontrola.

Pojištění odpovědnosti:

Action Time, s.r.o. je pojištěna na škody vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb u České pojišťovny a.s. do výše 20.000.0000,- Kč

ISO 9001:2008

V dubnu roku 2009 jsme úspěšně prošli certifikací, kterou prováděla spol. Bureau Veritas Certification, s.r.o. Od tohoto okamžiku společnost splňuje požadavky normy ISO 9001:2008.

Obchodní jméno:

Action Time, s.r.o.
Zapsaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 107988
IČO: 27254992, DIČ: CZ27254992
Sídlo: Zlešická 1804/2, 148 00 Praha 4
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 2075464001/5500

Jednatel společnosti: Karel Smělý
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 2075464001/5500

Kontakty:

Tel: 272 650 256, 736 489 510, 733 125 834

info@actiontimepraha.cz
www.actiontimepraha.cz

 

 
 

©2015 ACTiON TIME - Profesional commercial cleaning services