Profesional commercial cleaning services

736 489 510
info@actiontime.cz
 

Úklidový servis

Zajištění pravidelného úklidového servisu zcela přebíráme odpovědnost za čistotu v objektu zákazníka. Od tohoto okamžiku jsme článkem, jehož úkolem je co nejlépe pochopit celkový chod objeku a na základě tohoto pochopení vytvořit co možná nejefektivnější systém úklidu, který musí vést k co možná nejlepšímu výsledku. Action Time se snaží nejen navrhovat účinné systémy provádění úklidu, ale také okamžitě vycítit potřebu náhlé změny, pokud se jakýmkoliv způsobem zavedený chod mění. Ve velkých objektech o několika stovkách zaměstnenců při pohybu mnoho set tisíc kusů zboží za den s velkými sezóními výkyvy je nutné neustále sledovat dění v objektu a být na místě tam, kde je to momentálně nejvíce zapotřebí. Proto se ve slabších dnech můžeme více zaměřovat na detaily a v silnějších dnech se více zaměřovat na zajištění bezproblémového chodu. Takto popsaná flexibilita však nikdy nemůže být realizována na úkor provádění každodenních úklidových činností. Naopak je myšlena tak, že pokud dojde k snížení náporu nepořádku v objektu, není to signál k pomalejší práci, ale o signál, že se můžeme lépe věnovat detailnějšímu úklidu a to třeba i nad rámec smluvní povinnosti. Samozřejmostí je také naše účast při mimořádných situacích jako jsou například vniknutí  vody do budovy, okamžitá  potřeba posílení úklidu z  důvodu stavebích úprav, změny pracovní doby, posílení směn, důležitá návštěva a podobně.

Spokojený zákazník nás vnímá jako součást svého fungujícího celku, nikoli jako nesourodou cizí, těžko ovládatelnou entitu. 


K tomu abychom byly schopni splnit tento úkol dodržujeme tato jednoduchá pravidla:

  1. Domluva při zadávání zakázky probíhá s jednatelem společnosti Karlem Smělým a kolegyní Leonou Jackovou. Tito dva lidé jsou zodpovědni za její prvotřídní plnění, jsou Vašimi kontaktními osobami a tuto starost nikdy nepředávají jinému pracovníkovi. Tzn. S lidmi s kterými se domluvíte na pravidlech a podmínkách při zahájení zakázky, jste v kontaktu po celou dobu jejího plnění.
  2. Osoby, které jsou zodpovědny za dodržování domluvené kvality a střeží úroveň poskytovaných služeb jsou pouze a výhradně jednatel spol a jeho ass. Tzn. Kvalita poskytovaných služeb se během let nemění směrem dolů, může jedině vzrůstat vlivem zvyšujících se nároků našich zákazníků.
  3. Jakékoliv mimořádné situace, okamžité změny apod. řešíte znovu s těmito dvěma pracovníky, kteří mohou díky své kompetenci reagovat okamžitě na Vaší aktuální potřebu.

Tyto tři body v praxi znamenají to, že při domlouvání způsobu a režimu úklidu komunikujete s lidmi s kterými řešíte veškerý následný provoz, jeho změny, mimořádné situace, posílení, úspory,  fakturaci apod. 

U větších zakázek probíhá nejméně 6 měsíční intenzivní zabíhání zakázky. V tomto období nepřijímá firma žádnou další větší zakázku aby bylo možné se maximálně soustředit na nastavení pravidel a režimu na zakázce nové.

Naše firma se nesnaží stát úklidovým gigantem, tuto pozici rádi přenecháme jiným. Naším cílem, je pracovat jen pro  několik důležitých zahraničních firem a těm věnovat naší veškerou pozornost a energii.

Díky těmto pravidlům pracujeme dlouhodobě pro velké společnosti u kterých si ostatní firmy tzv. „ vylámali zuby“.

 
 

©2015 ACTiON TIME - Profesional commercial cleaning services